Παλαιοντολογικο Μουσείο Θερμοπηγής

Μουσείο Θερμοπηγής

Παλαιοντολογικο Μουσείο Θερμοπηγής

Το καλοκαίρι του ’97 ο σιδηροδρομικός Γιώργος Τομπουλίδης παρατήρησε, σε ένα μονοπάτι στη θέση Πεύκα της Θερμοπηγής, απολιθωμένα οστά ζώων.

Ένα χρόνο μετά έφερε δείγμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κ η παλαιολόγος Δρ Ευαγγελία Τσουκαλά, διαπίστωσε το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ με τον τότε Δήμο Σιδηροκάστρου κ αργότερα με την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας και κατόπιν των ανασκαφών ήταν άκρως ενδαφέροντα:

Προσδιορίστηκαν πρόδρομα ιππάρια, καμηλοπαρδάλεις, ρινόκεροι, αγριόχοιροι, μαστοδόντες (προϊστορικοί ελέφαντες), γαζέλες, αντιλόπες, μαχαιρόδοντες και μικρά σαρκοφάγα που πιθανόν ανήκουν στις οικογένειες των μουστελιδών ή των υαινιδών κ.ά.

Μεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί το μοναδικό, πιο πλήρες παγκοσμίως, κρανίο ενός γιγαντιαίου ζώου φυτοφάγου περιττοδακτύλου που λέγεται Αγκυλοθήριο το Πεντελικό.

Η ηλικία της πανίδας αυτής υπολογίζεται περίπου 7.000.000 χρόνια πριν από σήμερα.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που αφορούν την Παλαιοντολογία στην περιοχή των Σερρών και χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι πρώτη φορά που ανακαλύπτονται στην περιοχή σε τέτοια ποικιλία σε σύσταση πανίδας και σε τόση αφθονία, απολιθωμένα οστά ζώων που έζησαν κατά τη διάρκεια του Ανώτερου Μειόκαινου.

Τα απολιθώματα τοποθετήθηκαν στις προθήκες του Μουσείου στη Θερμοπηγή. Εκτός από την έκθεση με τα απολιθώματα, η οποία εμπλουτίστηκε από δωρεές κυρίως, με διάφορες συλλογές απολιθωμένων ασπόνδυλων ζωών, ψαριών, φυτών, ορυκτών κ.λ.π από τη γύρω περιοχή για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Το καλοκαίρι του ’97 ο σιδηροδρομικός Γιώργος Τομπουλίδης παρατήρησε, σε ένα μονοπάτι στη θέση Πεύκα της Θερμοπηγής, απολιθωμένα οστά ζώων. Ένα χρόνο μετά έφερε δείγμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κ η παλαιολόγος Δρ Ευαγγελία Τσουκαλά, διαπίστωσε το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ με τον τότε Δήμο Σιδηροκάστρου κ αργότερα με την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας και κατόπιν των ανασκαφών ήταν άκρως ενδαφέροντα:

Προσδιορίστηκαν πρόδρομα ιππάρια, καμηλοπαρδάλεις, ρινόκεροι, αγριόχοιροι, μαστοδόντες (προϊστορικοί ελέφαντες), γαζέλες, αντιλόπες, μαχαιρόδοντες και μικρά σαρκοφάγα που πιθανόν ανήκουν στις οικογένειες των μουστελιδών ή των υαινιδών κ.ά.

Μεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί το μοναδικό, πιο πλήρες παγκοσμίως, κρανίο ενός γιγαντιαίου ζώου φυτοφάγου περιττοδακτύλου που λέγεται Αγκυλοθήριο το Πεντελικό.

Η ηλικία της πανίδας αυτής υπολογίζεται περίπου 7.000.000 χρόνια πριν από σήμερα.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που αφορούν την Παλαιοντολογία στην περιοχή των Σερρών και χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι πρώτη φορά που ανακαλύπτονται στην περιοχή σε τέτοια ποικιλία σε σύσταση πανίδας και σε τόση αφθονία, απολιθωμένα οστά ζώων που έζησαν κατά τη διάρκεια του Ανώτερου Μειόκαινου.

Τα απολιθώματα τοποθετήθηκαν στις προθήκες του Μουσείου στη Θερμοπηγή.

Εκτός από την έκθεση με τα απολιθώματα, η οποία εμπλουτίστηκε από δωρεές κυρίως, με διάφορες συλλογές απολιθωμένων ασπόνδυλων ζωών, ψαριών, φυτών, ορυκτών κ.λ.π από τη γύρω περιοχή για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.