Οχυρό Ρούπελ

Agnantio Hotel Spa - Roupel

Το οχυρό του Ρούπελ ανακαλεί στιγμές δόξας και ηρωισμού της Ελληνικής ιστορίας.


Το οχυρό του Ρούπελ ανακαλεί στιγμές δόξας και ηρωισμού της Ελληνικής ιστορίας. Υπήρξε ένα από τα τελευταία οχυρά που κράτησαν, όταν οι Γερμανοί προήλαυναν ήδη για τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το οχυρό Ρούπελ βρίσκεται σε υψόμετρο 322 μέτρα.

Το οχυρό διέθετε υπόγειους χώρους 17 μ κάτω από τη γη, συνολικής έκτασης 6100 μ με υπόγειες στοές περίπου 4 χλμ.

Απόσταση από το Agnantio Hotel – Spa : 19 χλμ

Πως θα πάτε

Share