Ενυδρείο Βυρώνειας

Aquarium of Vironia - Agnantio Hotel Spa

Μια επίσκεψη στο Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας θα σας βο­ηθήσει να μάθετε καλύτερα τα μυστικά του σπάνιου υγρό­τοπου της λίμνης Κερκίνης.

Στη μεγάλη αίθουσα με τα ενυδρεία φιλοξενούνται τα διάφορα είδη της ιχθυοπανίδας της περιοχής οικοσυστήματος της περιοχής (γουλιανός, χέλι, τούρνα, γρι­βάδι, πέρκα, κουνουπόψαρο κ.α), που θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη.

Στον ίδιο χώρο λειτουρ­γεί και μικρό ερπετάριο, με αντιπροσωπευτικά είδη ξένων ερ­πετών.

(Πληροφορίες στο τηλ.: 6950339034).

Απόσταση από το Agnantio Hotel – Spa : 15 χλμ

Πώς να πάτε

 

 

Share